Leigeprisar

Leigeprisar & vilkår

Leigeprisar: 


3500,-        For ein dag/kveld i helgar og helligdagar


1500,-         Vekedag - kortere samlinger til f.eks møte/konferanser/minnestund 


6000,-        Helg - fredag ettermiddag - sundag 


7000,-        Langhelg - torsdag til sundag 


1000,-         Utvask (inkluderer ikkje oppvask og rydding)


700,-           Leige av kvite dukar


Hjelp til bordrigging og/eller pynt av lokaler - pris etter avtale

Depositum

Me tek halve leigeprisen i depositum og skal betalast innan 5 dagar frå stadfesta utleige. 


Avbestilling

Avbestilling skal skje innan 14 før utleigedato for at heile depositumet skal bli refundert til leigetakar. 

Skjer avbestilling seinare enn 14 dagar før utleigedato beholder utleiger depositumet.

VilkårVed leige av Stalloftet så ordnar leigetakar sjølv med bordoppsett og pynt til eige arrangement. Me kan hjelpa til med rigging og pynt mot tillegg i utleigepris. 


 Leigetakar ryddar alltid etter seg. Alt boss og anna avfall skal i sekker som er knytt føre, og plasserast ved utgang. Om ikkje utvask er avtalt skal ein vaska bordflater, stolar, golv og toalett innan kl 13 neste dag. 


Leigetakar kan bestille utvask om ein ynskjer, men standard utvask inkluderer ikkje rydding og oppvask, det må leigetakar stå for sjølv. Ein kan også bestille total utvask for dei som ynskjer å sleppe rydding, pris etter avtale.


Om ikkje vask eller rydding av lokalet er tilfredstillande så kan utleigar pålegga leigetakar gebyr på 2000,- kr


Nedre aldersgrense for utleige er 23 år, kan vera aktuelt med yngre, men då på eigne villkår. Ta kontakt med oss om det. 

Nøklar

Utlevering av nøklar er kl. 15.00 den dagen de leiger lokalet, og skal vere oss i hende igjen dagen etter utleigedato innen kl 13.00