Leigeprisar

Leigeprisar & vilkår

PGA. vedlikehold kan stalloftet ikke leies ut nå.

3500,-        For fredagar, laurdagar, sundagar og heilagdagar.


1500,-         For vekedagar.


5000,-        Fredag - sundag


6000,-        Torsdag til Søndag


1000,-         Utvask (inkluderer ikkje oppvask eller rydding)


700,-           Duker

Depositum

Me tek halve leigeprisen i depositum og skal betalast innan 5 dagar frå bookingdato.


Avbestilling

Avbestilling skal skje innan 14 før utleigedato for at heile depositumet skal bli refundert til leigetakar.

Skjer avbestilling seinare enn 14 dagar før utleigedato beholder utleiger depositumet.

Vilkår

Ved leige av Stalloftet er det leigetakar sjølve som må rigga til bord og stolar, samt dekkje til festiviteten om ikkje anna er avtalt med utleigar.


Det er leigetakar sitt ansvar å rydde opp etter seg etter endt lag. Dette inkluderer avfall frå både inne og utanfor lokalet. Det er også leigetakar sitt ansvar å sørgje for at  kjøkken, stalloft, gang og toaletter er vasket ut. Alle golv skal vaskes, stoler og bord skal være reine.


Leigetakar kan bestille utvask av utleigar om det er ønskjeleg. Utvask inkluderer ikkje rydding og oppvask, det må leigetakar stå for sjølve om ikkje anna er avtalt på førehand med utleigar.


Våre utleigevilkår skal lesast gjennom og signerast av leigetakar før utlevering av nøklar.


Gebyr vert tillagt leigetakar om ikkje vilkåra vert følgde.

Nøklar

Utlevering av nøklar er kl. 15.00 den dagen de leiger lokalet, og skal vere oss i hende igjen dagen etter utleigedato innen kl 12.00

                    Tlf : 99 38 90 80                       E-mail: kontakt@stalloftet.no